2019. már 16.

De mit tudunk Vasvári Pálról?

írta: Jagica
De mit tudunk Vasvári Pálról?

vasvari_barabas_1848.jpg

(Vasvári Pál - Barabás Miklós litográfiája)

Fogalmam sincs, hogy ma mit tanítanak történelem órán Vasvári Pálról, de az én időmben csupán említettük a nevét, mint a márciusi ifjak egyik vezéralakjáét. Így aztán mindenki hallott róla, de senki nem ismerte.

Íme, álljon itt 10 fontos tény róla:

1. Eredeti neve nem Vasvári, hanem Fejér Pál. Gyermekkorában Nyírvasváriban cseperedett, családjával közel 10 évig élt itt, tiszteletből vette fel 1847-ben a Vasvári nevet.

2. 11 évesen már házitanító gróf Károlyi József gyerekei mellett, így tudja elvégezni a nagykárolyi piarista gimnáziumot.

3. 1843-ban kerül fel Pestre egyetemre, ahol természettudományokat, bölcsészetet tanul, leginkább a történelem fogja meg. Mindeközben álnéven újságokba ír, verseket, elbeszélő költeményeket jelentet meg.

4. 19 évesen nyeri meg a Kisfaludy Társaság irodalmi pályázatát Zrínyi Milkós c. művével.

5. 22  évesen már tanít Teleki Blanka Lánylíceumában. A fiatal 10-14 éves lányok rajongnak érte. (állítólag Teleki Blankát is gyengéd szálak fűzik Vasvárihoz)

tanitvany.jpg

(Matild levele Vasvárihoz)

6. Aktívan kezd politizálni. 1848 március idusán jelentős része van a 12 pont összeállításában és kulcsszerepe a forradalom szervezésében. Március 15-én több helyen is tart lelkesítő beszédet.Gyűrűjébe is bevéseti az 1848. márczius 15. dátumot. A Közcsendi Bizottmány tagjaként kulcsszerepe van abban, hogy a forradalom vérontás nélkül zajlik le.

pilvax.jpg

(Pilvax kávéház - Preiszler József tollrajza)

7. Lánytanítványai Vasváriék 12 pontján felbuzdulva elkészítik a saját 12 pontjukat (például: a nők is járhassanak egyetemre, kapjanak szavazati jogot, a legkisebb faluban is legyenek iskolák, ahol jól fizetett tanítók foglalkozzanak a gyerekekkel).

8. Leövey Klára (aki szintén a lánynevelőben tanár) kéri meg Vasvárit 1848 március végén, hogy Barabás Miklós készíthessen róla litográfiáját. A 200-300 példány nyomdai előállítását valószínűleg Teleki Blanka grófnő finanszírozza. Ez a kép az egyetlen korabeli, hiteles ábrázolás róla. (lásd fent)

9. Titkári állást vállal Kossuth Lajos mellett, de nem csak irodában ül, tevékeny részt vállal a toborzásokban is.

10. 1848 őszén, 22 évesen már a kivégzendők listáján szerepel. 1848-49-ben részt vesz a harcokban, haditudósításokat küld Erdélyből. 1849-ben, 23 évesen ölik meg a Gyalui havasokban, Havasnagyfalu közelében. Holtteste -akárcsak Petőfié -sosem kerül elő.

"Én is ott járok a viharos események közt, mint Plinius egykor a Vezúv hegy tűzokádásánál, a természet roppant tüneményét vizsgálva, hogy az utókornak leírja… s míg az utókorról gondoskodott, a lávatömeg őt eltemeté..." (Vasvári Pál)

50_evfordulo.jpg

(Megemlékezés halálának ötvenedik évfordulóján)

Hősünk ő is, ahogyan a többi.

A márciusi ifjak:

Ágai Adolf, Bérczy Károly, Bozzai Pál, Bulyovszky Gyula, Degré Alajos, Emődy Dániel, Szathmáryné Farkas Lujza (színésznő, aki március 15-én több helyen is elszavalta a Nemzeti Dalt - ő a legidősebb ekkor, pedig csak 30 éves!), Gaal Ernő, Hamary Dániel, Hatala Péter, Hermann Rosenfeld, Irányi Dániel, Irinyi József, Jókai Mór, Kleh István, Koplánszki Károly, Korányi Frigyes, Lehotzky Pál, Nyáry Albert,  Oroszhegyi Józsa, Pállfy Albert, Petófi Sándor, Sebő Antal, Sükei Károly, Szathmáry Pál, Szegfi Mór, Szikra Ferenc, Telepy Károly, Vajda János, Vasvári Pál, Vidats János.

Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

(Petőfi: A márciusi ifjak - részlet)

 

 

Szólj hozzá

kult történelem 1848 Petőfi Vasvári Pál