2018. okt 29.

Szegény balogok

írta: Jagica
Szegény balogok

A balkezességről anno...

letter-of-application-3685417_1920.jpgAz elmúlt hétvégén ingyen böngészhettük az Arcanum óriási folyóirat adatbázisát, így én is belemerültem a százéves újságok olvasásába, és igyekeztem az engem érdeklő témákat körüljárni.

Mindig érdekelt, hogyan fejlődött a balkezesség megítélésével kapcsolatban az orvostudomány és ezzel párhuzamosan a hétköznapi ember álláspontja.

Amikor beírtam a keresőbe a balkezes kifejezést, meglepődtem, hogy a legtöbb találat nem a valódi ténnyel foglalkozik, hanem negatív jelzős szerkezetben fordul elő. Pl: balkezes házasság, balkezes politika, balkezes döntés. A szó szerinti balkezes embert pedig legtöbbször a balog jelzővel illetik a korabeli sajtóban.

A Révai Nagy Lexikon 1911-ben hosszú szócikkben magyarázza a balkezesség lényegét, egyértelművé téve, hogy inkább az alsóbbrendűek (nők, gonosztevők stb.) között fordul elő:


Balkezesség (sutaság, balogság), a balkéznek a jobb kéz helyett való rendszeres használata; rendellenesség, mely az embereknek körülbelül 2—4%-nál fordul elő. Állítólag nők, gonosztevők, szellemileg elmaradottak, civilizálatlan népek között sűrűbben fordul elő, ez azonban még megerősítésre szorul. Okai nyilvánvalóan a körülményekben gyökereznek, amelyek az embert jobbkezűvé teszik….    …okunk van a jobbkezűség okát saját magunkban, az emberi testben levő aszimmetriában keresni…

...Már az őskorban voltak emberek (Hipokrates), akik abban, hogy az ember csak egyik kezét használja, tökéletlenséget láttak s mindkét kar egyenletes kiképzését az ambidextritásra való törekvést tűzték ki célul. Ez a gondolat végigkísérte az embereket napjainkig, egyidőben Svédországban, Dániában, főleg azonban Amerikában és Angliában (legújabban Németországban is) indultak meg mozgalmak az ambidextrális (kétkezűség) nevelés érdekében. Philadelphiában Libberty Tadd 1884. nagy eredménnyel tanította a kétkézzel való rajzolást, mintázást, faragást stb. Angliában pedig egész társaság van az ambidextrális kultúra terjesztésére. Tagadhatatlan, hogy a túlságosan elhanyagolt balkéz kiművelése nem kis előnnyel jár…

…Kiváló művészekről, Leonardo da Vinci, Holbein, Meurelről feljegyezték, hogy balkezüket épp olyan ügyesen használták, mint a jobbat, mindazonáltal lehetséges, hogy a balkéz kiművelése, ami egyes egyéneknél hihetetlen nehéz, a jobbkéz elhanyagolását vonja maga után s előfordulhat, hogy az ember ahelyett, hogy egy ügyes keze volna, két egyformán ügyetlen, alig képezett kéz birtokába jut...

A balkezességet, mint abnormitást fogalmazza meg a Budapest Orvosi Újság 1907-ben:  


…Epilepsia és balkezesség. Redlich adatai szerint a normális emberek 1—4 %-a balkezes, míg az elmebetegeknél 8%, az epilepsiásoknál 17.6% (125 beteg közt 22) balkezes.

Köszi. És egy újabb gyöngyszem az emberismeretről szóló értekezésben, a Természettudományi közlöny 1909. évi számában:


…Kimutatható, hogy balkezes férfiban nőies, balkezes nőben férfias tulajdonságokat kereshetünk.
A balkezességgel művészi tehetségek is kapcsolatban látszanak lenni, mert a művészek közt sok a balkezes, s a balogok közt soknál fedezhető fel a művészi érzék.
Íme, mily utakra tér az emberismerés modern kutatása.
De hiába, még ez sem tökéletes. A külső elemzése mindig csalhat, csalhat a szó, a cselekedet, csak egy őszinte mindig: a gondolat. Ha a gondolatvilágba sikerül bepillantást vetnünk, akkor kiismerhetjük emberünket, különben soha…

A balkezességet többször említik a sportlapok, már 100 évvel ezelőtt is előnyt tulajdonítanak bizonyos sportágakban a balosságnak, a Vasárnapi Újság egyik 1900-as száma így fogalmaz:

… A balkezű emberek száma jelenleg egy washingtoni orvos gondosan összegyűjtött adatai szerint az élőknek mintegy hat százalékát teszi. Vannak köztük jó labdarúgók és billiárdisták is. Általában a balkezűség nem kedvezőtlen az ügyességre.
Feltűnő azonban, hogy a színes fajúak között a balkezűség igen ritka s hogy — legalább becslés szerint — a balkezűek száma a fehérek között az utolsó 25 év alatt háromszorta több lett, mint régebben volt…

Tisztán látszik, hogy a balkezesség valódi okairól szinte semmit nem tud az orvostársadalom, vagy az átlagember, de megnyugtató, hogy több írásban is leszögezik a ma már közismert tényt: az átszoktatás nagyobb hátrányokkal járhat, mint amennyi a vélt előnye.

(Ennek ellenére például a mi családunk genetikailag erősen balkezesnek született felmenői mind „kvázi” jobbkezesként élték le életüket, én voltam az első gyerek, aki nem esett át a tortúrán, pedig óvónőim mindent elkövettek a „szebbik” kezem munkába állítására.)

És hogy kedvest is írjak, olvassuk a Pesti napló cikkét 1910-ből:

Balkezesek zenekara.

Patchogue-ban Long Island szigeten most egy érdekes zenekar alakult, amelynek tagjai mind balkezesek. A zenekar szervezője és vezetője Martemus Smith tehetséges hegedűvirtuóz, aki csak balkezével tud játszani. A balkezesek zenekarának a megalakításával be akarta bizonyítani, hogy a balkezes zenészek épp olyan nagy művészek lehetnek, mint azok, akik jobb kezüket használják. A zenekar eddig hét tagból állott, akik közül egy gitáron, egy mandolinon, hárman hegedűn és ketten benjón játszanak. Balkezesek részére a húros hangszereket fordítva szerelik fel. A hegedűt a balkezes művészek jobb kezükben tartják, a vonót pedig balkezükkel kezelik.

bal.jpg
Szeretettel és balog kézszorítással:

Jagica

 

Szólj hozzá

bonbon balkezes habtest