2018. jan 21.

Egy csipetnyi latin

írta: Jagica
Egy csipetnyi latin

books-2606859_1920.jpgMindnyájan ismerünk latin kifejezéseket, sőt, használjuk is a köznyelvben őket. Száz éve még természetes volt latinul tanulni, sőt, 1844-ig a latin volt az állam nyelve.

Irodalmunkat, történelmünket átszövik a latin kifejezések. Sőt, ha valakinek olyan megszállott volt a történelem tanára, mint az enyém, sok-sok latin közmondást is be kellett magolnia.

Számos latin kifejezés bekúszott a köznyelvbe is, és nem is kopott ki onnan, ezekből szedtem össze egy picike csokorral, eredeti helyesírási móddal és eredeti, szó szerinti jelentésüket is jelölve.

ab ovo "a tojástól" - értelme, a kezdettől fogva, eleve

mea culpa - én vétkem

p.m. post meridiem - délután 

pro forma - a forma kedvéért, a látszat kedvéért

in flagranti - "lángolóban", tetten érve

horribile dictu - "szörnyű kimondani" 

alma mater - "tápláló anya", tiszteletteljes elnevezése volt iskolánknak

curriculum vitae - "életpálya" életrajz, önéletrajz

quo vadis? -  Hová mégy? Merre tartasz?

vice versa - "megfordított szerepben", fordított módon

homo ludens - "játszó ember" játékos ember

corpus delicti - bűntárgy, bűnjel

in medias res - "a dolgok közepébe", azonnal a lényegre tér

vis maior - "nagyobb erő" , kényszerítő körülmény, elháríthatatlan akadály

res publica - állami ügy, közügy, később köztársaság

ad absurdum -  képtelenség

status quo - fennálló állapot

per tu - tegeződés

veto - megtiltom, tiltakozom

camera obscura - sötétkamra, a fényképezőgép őse

perpetuum mobile - örökmozgó, örökké mozgó szerkezet

ad acta - elintézett ügyekhez, irattárba

ultima ratio - végső érv

incognito - ismeretlenül, rangrejtve

ad hoc - "ehhez", "erre", de mi inkább így használjuk: alkalmi, ideiglenes jellegű, rögtönzött

genius loci - a hely szelleme

casus belli - "a háború esete" - háborúra okot adó esemény

in vitro - "üvegben", lombikban

requiescat in pace R.I.P. - nyugodjék békében

persona grata - kedvelt személy

persona non grata - nemkívánatos személy

A latin kifejezések és közmondások használata, de értése mindenképp hozzátartozik (ma még) az általános műveltséghez, legalábbis az én generációmnál. Ne vonjuk meg tehát a vállunkat, ha nem értjük, nézzünk utána, mert latin kifejezéseket érteni és megfelelő helyen - időben - környezetben és szövegkörnyezetben használni menő.

Mint ahogyan menő, hogy néhány gimnáziumban (és egyetemen, tanfolyamon, nyelviskolában) latinul is lehet tanulni.

A holt nyelv ma is élő.

Szólj hozzá

latin kult bonbon